Hubungan  

Memutuskan hubungan cinta memanglah keputusan yang tak mudah untuk diambil. Namun, bila memilih untuk terus…