#RamadanMasaKini  

Panjenengan ajeng nyuwun pangapunten kalih tiyang sepuh wekdal riyadi dinten Idul Fitri nanging bingung ajeng…