Aplikasi  

Pada biasanya perangkat Android memang sudah mempunyai Google Play Store yang mana Google Play store…